Comvie

Ditt innovative salgsselskap

Comvie er et innovativt salgsselskap hvor vi strekker oss litt lenger for deg som kunde.

Vi leverer salg- og markedsføringstjenester samt CRM system i Norge. Vår erfaring er din trygghet slik at ditt oppdraget blir ivaretatt på en best mulig måte – både for deg som leverandør og dine kunder.

Det som skiller Comvie fra andre salgsselskaper er et nært samarbeid med våre kunder, hvor vi implementerer felles strategier basert – etter kundens ønsker og behov. 

Våre kunders kjerneverdier skal gjenspeiles gjennom hele salgsprosessen

Rull til toppen